فراخوان ارسال مقالات

دومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین با هدف گردآوری محققان ، دانشمندان ، مهندسان و دانشجویان دانشگاه برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات ، ایده های جدید و نتایج تحقیقات خود در مورد همه جنبه های فناوری ، علوم و مهندسی ، و بحث در مورد چالش های عملی موجود و راه حل ها اتخاذ شده است

دومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین در تاریخ 26 تیر 1401  با همکاری اندیشمندان برگزار خواهد شد.

لذا از تمامی علاقمندان به محورهای کنفرانس اعم از مهندسی، علوم، تکنولوژی و تمام زیر شاخه های آن مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود را تا تاریخ 20  تیر 1401 از طریق پنل کاربری به دبیرخانه ارسال نمایند تا فرآیند داوری هرچه سریعتر صورت گیرد.