ارسال مدارک پستی و الکترونیکی
1401/05/19

 به اطلاع پژوهشگران محترم که در دومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین  شرکت داشته و مقاله ارسال نموده اند و به صورت غیر حضوری شرکت کرده اند می رساند مدارک الکترونیکی از طریق ایمیل و مدارک پستی از طریق پست ارسال شده اند