نمایه سازی مقالات و انتشار کنفرانس در پایگاه سیویلیکا با کد اختصاصی
1401/03/15
دومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و نقش تکنولوژی در کسب و کارهای نوین روز یکشنبه، 26 تیر، 1401  تحت حمایت سیویلیکا در شهر هامبورگ-آلمان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


کداختصاصی کنفرانس: SETIET02
حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری، کسب و کار
شهر برگزاری: هامبورگ-آلمان